Ahad, 20 November 2011

PENJODOH BILANGAN


View more presentations from suzzeghani.

Rancangan Pengajaran Harian 

Rancangan Pengajaran Harian


Mata pelajaran                : Bahasa Melayu
Kelas                                 : Tahun 5 Kuning
Tarikh                               : 10 April 2011
Masa                                 : 9:15 pagi -10:15 pagi
Bilangan Murid                : 26 orang
Bidang pelajaran              : Penyu
Objektif pembelajaran    : Mengenali Jenis-jenis Penyu
                                              di Malaysia
Hasil Pembelajaran         : Di akhir sesi pembelajaran ini,
                                              murid dapat :
 1. Menguasai isi kandungan
 2. Membaca dan menyatakan maklumat tentang penyu dalam petikan dengan tepat.
 3. Menyatakan 4 jenis penyu yang terdapat di Malaysia.
 4. Membina kemahiran saintifik berfikir dan strategi berfikir
 5. Membina kata nama am berdasarkan nama jenis-jenis penyu dalam kumpulan.
 6. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni
 7. Melibatkan diri secara aktif dalam menjalankan aktiviti.
 8. Menghargai masa dengan menjalankan aktiviti dengan pantas dan sentiasa menumpu kepada menjalankan aktiviti tersebut.
 9. Bahan, peralatan dan bahan sumber:Keratan gambar-gambar penyu ,kertas mahjong,kad                   perkataan, pen marker


Pengetahuan sedia ada:
Murid pernah melihat penyu di kaca televisyen atau dengan mata kasar sendiri.
Nilai     : bekerjasama, patuh pada arahan, memberi perhatian, menghormati, bertanggungjawab
KBKK : menjana idea, membuat kesimpulan, mengingat, memahami
Kemahiran Bernilai Tambah : Kemahiran Berfikir , Kecerdasan Pelbagai,


Pelaksanaan P&P :


Langkah / Isi Pelajaran


Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan:

Aktiviti 3
-aplikasi idea
(15 minit)
 • Guru meminta murid-murid berbincang dalam kumpulan tentang aktiviti yang akan dijalankan.
 • Guru meminta setiap kumpulan membina kata nama am berdasarkan perkataan yang diberikan dalam kumpulan.
 • Guru menjalankan perbincangan dalam menyemak jawapan murid.
Nilai:

Bekerjasama
Patuh pada arahan

Penerangan Pelaksanaan P&P:
Masa
Pelaksanaan aktiviti
Minit 1-3
 • Guru meminta murid-murid berbincang dalam kumpulan.
 • Guru memberi arahan tentang aktiviti yang akan dijalankan.
Minit 4-10
 • Guru meminta setiap kumpulan membina kata nama am berdasarkan perkataan yang diberikan dalam kumpulan.
Contoh kata nama am yang dibina daripada nama-nama penyu ialah:
Penyu Agar - pagar , pena
Penyu Belimbing - pen ,pil
Penyu Karah - kera, kayu
Penyu Lipas – pasu, lipan
 • Murid membina kata nama am yang diberikan guru.
 • Guru memantau perbincangan yang dilakukan oleh murid supaya murid tidak bising dan melakukan kerja lain.
Minit 10-15
 • Guru menjalankan perbincangan dalam menyemak jawapan murid.
 • Guru memastikan murid benar-benar faham akan pengajaran yang disampaikan.

KATA KERJA

 1.    Kata kerja ialah perkataan yang
menunjukkan perbuatan


Contoh ayat:
                       Aminah duduk di atas sofa .
         
        


Ah Meng sedang makan.
          
 Adik sedang melukis
di dalam biliknya.
                    

                                            
 Farida menyiram
 pokok bunga di
 halaman rumahnya.